senet


Results for "senet"

Dictionary of Economics

BANKA HARİCİ SENET

(Dictionary of Economics) :
Bankalar dışında kullanılan, ama reeskonta gönderilemeyen senet.
Dictionary of Economics

EMRE YAZILI SENET

(Dictionary of Economics) :
Borçlu tarafından alacaklı veya onun emrine düzenlenen, belli bir tutarın vade sonunda kayıtsız şartsız ödeneceğini ifade eden bir sözdür. Bono adı da verilir.
Dictionary of Economics

TİCARİ SENET

(Dictionary of Economics) :
İki taraf arasındaki bir alacak verecek ilişkisini saptayan belge. Paranın elden ele geçmesini (Tedavülünü) kolaylaştırmak için ticaret dünyasında kullanılan çeşitli senetlerin her birine ticari senet denir.
Dictionary of Economics

ADİ SENET

(Dictionary of Economics) :
Bir borç ve hak doğurmak veya bir borcu ya da hakkı kanıtlamak amacıyla oluşturulan borçlunun imzasnı içeren belgedir. Resmi senetler, yarı resmi senetler ve özel senetler olarak düzenlenirler. Düzenlenmekteki amaçları bakımından da, bir hak veya borcu yaratan senetler ve bir hak veya borcu yaratmamakla beraber, böyle bir unsurun varlığını kanıtlayan senetler olarak sınıflandırılırlar.
Turkish - English dictionary

senet

(Turkish - English dictionary) :
1. document which serves as proof of a business transaction; voucher; negotiable instrument; security. 2. promissory note. 3. title deed. sepet colloq. written proof of a business transaction. vermek /a/ 1. to give (someone) written certification. 2. to give (someone) one´s word that, guarantee that.