serious


Results for "serious"

Medicine and Hematology Glossary

serious

(Medicine and Hematology Glossary) :
ciddi
English - Turkish Dictionary

serious

(English - Turkish Dictionary) :
s. 1. ciddi, ağırbaşlı: serious person ağırbaşlı kimse. 2. önemli, ciddi: a serious problem önemli bir sorun. 3. tehlikeli, ağır, ciddi: a serious disease tehlikeli bir hastalık.