siklon


Results for "siklon"

Turkish - Turkish dictionary

SİKLON

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Alçak basınç ve yağışlarla birlikte gelen atmosfer kütlesi.
Meteorological Glossary

SİKLON

(Meteorological Glossary) :
(CYCLONE) [i]İzobarlarla kapalı olarak çevrili, kendi etrafında dönen, konverjansın olduğu ve merkezinde etrafına göre basıncın en düşük olduğu alan. Siklonlarda dönüş, kuzey yarımkürede saat yönünün tersine, güney yarımkürede ise saat yönündedir. Genellikle alçak basınç sistemi olarak ifade edilir. Aynı kavram Hint Okyanusundaki tropikal siklonlar için de kullanılır. Siklonik dönüş kavramı, toz hortumlarında, kasırgalarda, tropikal ve ekstra tropikal sistemlerde de kullanılır. Antisiklon veya yüksek basınç sisteminin tersidir.
Turkish - English dictionary

siklon

(Turkish - English dictionary) :
cyclone.
Meteorological Glossary

SİKLON AİLESİ

(Meteorological Glossary) :
(CYCLONE FAMILY) [i]Birbirini izleyen iki kutupsal hava kütlesi arasındaki boşlukta oluşan, kutupsal cephe boyunca doğu veya kuzeydoğu yönünde hareket eden, genellikle sayıları dört civarında olan tropikal siklon serisi. Zaman aralıkları üç ila yedi gün, siklon dalgalarının sayısı ise üç ile altı arasında değişir. İlk baştaki siklon oklüde olmuş yani yaşlanmıştır ve hızla kuzey yönüne hareket eder. İzleyen siklonlar ise geriye doğru gittikçe gençleşir.
Environmental Glossary

SİKLON KOLLEKTÖRÜ

(Environmental Glossary) :
[ Cyclone separator ] Merkezkaç kuvvetiyle ve mekanik olarak çalışan, büyük parçacıkları ortamdan uzaklaştırarak hava kirliliğini denetlemeye yarayan aygıt.