simgecilik


Results for "simgecilik"

Turkish - Kurdish Dictionary

simgecilik

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
nîşankarî.
Turkish - English dictionary

simgecilik

(Turkish - English dictionary) :
symbolism.
Philosophical Dictionary

Simgecilik.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Timsâliyye, Fr. Symbolisme, Al. Symbolismus, İng. Symbolism, İt. Simbolismo). Herhangi bir şeyi, kendisinden başka bir şeyle belirtme işlemi... Simgecilik (sembolizm) çeşitli alanlarda kullanılan bir terimdir. Ama bu alanların hepsinde pek az ayrılıklarla aynı anlamı taşır. Örneğin mantıkta soyut bir kavramı gösteren belli bir işarettir, sayıcılık ve harfçilik gibi gizemci öğretilerde belli düşünceleri gösteren sayılar ve harflerdir, siyasî ve adlî simgecilikte çeşitli giyitler ve perukaları aynı işi görürler. Gizemcilik hemen bütünüyle simgeciliktir. Simgecilik, bir edebiyat akımı olarak da sezgici bir gizemciliği gerçekleştirmeye çalışır.Sanatçı, ülkülerinin yansısını simgelerle gerçekleştirdiği iddiasındadır. Buysa, nesnel gerçeklikten kopuk bir sanat anlayışını, gerçeklikrir, kaldı ki simgeciler gerçek dünyayı da yadsımakta ve onu ülküsel olanın bir yansısı savmaktadırlar. Sanatsal simgeciliğin altında öznel idealizm yatar. bkz. Gizemcilik, Öznel Düşüncecilik, Sanat, Gerçeküstücülük, İzlenimcilik.