slip


Results for "slip"

Computer, Internet Glossary

SLIP

(Computer, Internet Glossary) :
(internet terimlerinden) Serial Line Interface Protocol (Seri Hat Arabirim Protokolü) TCP/IP'ye göre modası geçmiş bir iletişim protoklüdür. Protokolün amacı modem aracılığıyla, bir ağ ortamına tıpkı ağda bir kullanıcıymış gibi bağlanmaktır. Bu protokolün yerini fonksiyonları bakımından bir farkı olmayan fakat daha hızlı olan PPP protokolü almıştır.
Computer, Internet Glossary

slip

(Computer, Internet Glossary) :
kayma (motor)
Turkish - English dictionary

slip

(Turkish - English dictionary) :
,-pi briefs, very short underpants.
English - Turkish Dictionary

slip 1

(English - Turkish Dictionary) :
f. (--ped, --ping) 1. kaymak: My foot slipped. Ayağım kaydı. 2. away/out dikkati çekmeden sessizce gitmek; in dikkati çekmeden sessizce girmek. 3. off (giysiyi) çıkarmak; on/into (giysiyi) giymek. 4. (değer) düşmek: They´ve slipped in my opinion. Gözümden düştüler. 5. up hata yapmak, yanlış yapmak. 6. belli etmeden (bir şeyi) (bir yere) koymak, sıkıştırmak, tutuşturmak. 7. out of (bir yerden) belli etmeden çıkmak, sıvışmak. 8. (hayvan) (kendini bağlayan bir şeyden) kurtulmak. 9. (durum) kötüye gitmek. 10. by (zaman) akıp gitmek.
English - Turkish Dictionary

slip 2

(English - Turkish Dictionary) :
i. 1. kayma, kayış. 2. ufak yanlış; falso. 3. kombinezon (kadın iç çamaşırı). 4. den. kızak; inşaat kızağı; onarım kızağı. 5. den. iki uzun iskele arasındaki yanaşma yeri.