ÖRNEKLEM [İng. Sample]:


Results for "ÖRNEKLEM [İng. Sample]:"

Sociological Dictionary

ÖRNEKLEM [İng. Sample]:

(Sociological Dictionary) :
Bir sosyal araştırmada anakütleyi temsil eden bir örnek gruptan anakütleden amaca uygun örnek seçmi işlemine "örnekleme" ve seçilen örnek modele de "örneklem" denir. (Bkz. Örnekleme,Anakütle) (Karasar, N., 1994)