İLERİ SANAYİ TOPLUMU [İng. Post-industrial Society


Results for "İLERİ SANAYİ TOPLUMU [İng. Post-industrial Society"

Sociological Dictionary

İLERİ SANAYİ TOPLUMU [İng. Post-industrial Society

(Sociological Dictionary) :
İleri sanayi toplumu veya sanayi ötesi toplum son yıllarda dikkat çeken bir kavramdır.Sanayi toplumu safhasında, mal ve hizmetler üretiminde öncelikli yeri olan imalât sanayinin durumu ve kapasitesi esas alınarak bir takım değerlendirmeleri yapılır. Sanayi toplumu, üçlü sektör ayrımında (tarım, sanayi, hizmetler) sanayi sektöründeki genişlemenin, verimliliğini teknolojik yenilenmenin adıdır. İşgücünün daha ziyade sanayi sektöründe istihdam edildiği bu yapı, tüketim toplumu ve sosyal güvenlik ağının genişlememesisine dikkat çeker.İleri sanayi toplumu ise; hizmetler sektörü,bilgi üretimi ve yüksek nitelikli teknolojiye uygun insangücü kaynaklarının tesirliliğiyle düşünülür olmuştur. Burada imalât sanayindeki ekonominin tesirliliği zayıflamı, mal yerine bilgi üretimi ön plâna çıkmıştır. Bilgi ağırlıklı yeni mesleklerin çoğulcu sınıf yapılarını daha da değiştirdiği görülmektedir. Boş zamanların doğması ileri sanayi toplumunda kitle haberleşme araçları ve ulaştırma ağındaki önemli gelişmeler, zamanla ileri sanayi toplumunun bir giriş toplumu olup olmadığı tartışmalarını gündeme getirmektedir. (Jary, D. and J., 1991)İleri sanayi toplumu konusunda Sosyolog Daniel Bell'in "The Coming of Post-Industrial Society (1974)" dikkat eken önemli eserlerden biridir. Ayrıca, Alain Touraine'in "The Post-Industrial Society (1969)" ve Jonathan Gers huny'in "After ındustrial Society? The Emerging Self-service Economy (1978)" adlı eserleri de zikredebilir.