ŞEHİT [İng. Martyr]:


Results for "ŞEHİT [İng. Martyr]:"

Sociological Dictionary

ŞEHİT [İng. Martyr]:

(Sociological Dictionary) :
İslâmda büyük bir derecedir. Allah yolunda vatan, millet, bayrak ve din gibi kutsal müessese ve semboller uğruna can verebilen Müslümanlara ait ulvî bir sıfattır. Kavramını çoğul ali "şüheda"dır.Kuran-ı Kerim'de "Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ama siz sezemezsiniz" (Bakara Suresi), "Sizden şehit olanlara mahzun olmayınız, siz daha üstünsünüz" (Ali İmran Suresi) buyrulmaktadır. Türk Milleti diğer milletlerden farklı olarak askere düğüne gider gibi uğurladığı evlâdı ile gurur duymuş ve Orduyu "Peygamber Ocağı" olarak görmüştür. Türk milleti şehidleri ile daima gurur duymuş heşidler ve şehid aileleri ayrı bir saygı görür. Çünkü şehidler milletimizin kalbinde, zihninde canlı ve yaşayan varlıklardır. Onlar millî varlığımızın sürdürülmesinien büyük teminatındırlar.Türk Milletinin vatan savunmasına verdiği önem "Mehmetçik" kavramı ile semboleşmiştir. Diğer bazı toplumlara "meşhul esker" olarak iade edilen bu kavram bizde "Mehmitçik" olarak müşahhaslaşmıştır.Türk Milletinin bu özelliği Türk edebiyatına da yansımış, gerek nesir gek nazım şeklindeki eserlerde ifadesini bulmuştur. Bunlardan en öneli izleri Mehmet Akif'in "İstiklâl Marşı" ve "Çanakkale Şehitleri" iirlerinde, Yahya Kemal'in "Vatan" şiirinde, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinde, Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" şiirinde, XX. Yüzyıl Milli Edebiyat Cereyanın temsilcilerinin eserlerinde, Mehmet emin yurdakul Halide Edib adıvar, Süleyman Nazif, Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi değerli yazarlarımızın eserlerinde görmekteyiz. (Banarlı, N. S., 1971)