AKÇURA, Yusuf [1876-1935]:


Results for "AKÇURA, Yusuf [1876-1935]:"

Sociological Dictionary

AKÇURA, Yusuf [1876-1935]:

(Sociological Dictionary) :
Kazan'lı bir Türk olan Akçuraoğlu Yusuf çok cepheli bir aydındı. Kendisi gazeteci, politikacı, mütefekkir ve tarihçi olarak tanınır. Türk fikir hayatında, Türkistan kaynaklı, Ahmet Ağaoğlu, İsmali Gaspıralı, Zeki Vildî Togan, Hüseyinzade Ali gibi dış Türkler ekolünden gelmektedir.1904 yılında Kahire'de "Türk Gazetesi"nde yayınlanan "Üç Tarz-ı Siyaset" makalesi, Türkçülük cereyanının gelişmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Daha sonra çeşitli vesilelerle kitapçık halinde yayınlanan bu meşhur makelede "Osmanlıcılık", "İslâmcılık", "Türkçülük" akımları açıklanmakta, Osmanlı Devleti'nin hayatını sürdürmesi bakımından bu akımların yeri tartışılmaktadır. Makalede Türk milliyetçiliğine ağırlık verilmiştir. Türklerin İslâmiyeti kabülü tarihî bir gerçek olmakla beraber, O'na göre Türk töresi de geçerliliğini sürdürmüştür. (Bkz. Üç Tarz-ı Siyaset)Akçura'nın tarih bilgisini takdir eden atatürk, kendisini Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti başkanlığına getirmiştir.Akçura, tarihi gelişmede, iktisadî faktörlere de önemli yer vermiş ve bunların Şark meselesinin temelinde yer aldığını belirtmiştir. Tarihe millî açıdan bakan akçura için, bizim tarafımızdan, Doğu'dan bakılırsa, bir Şark meselemiz değil, bir Garp meselemiz bulunmaktadır.Yusuf Akçura'nın bir çok makelesi Türk Yurdu dergisi'nde yayınlanmıştır. "Yeni Türk Devletinin Öncüleri" (1981)'de kendisinin dikkat çeken bir kitabıdır.