GÖKÇE, Birsen [1936]:


Results for "GÖKÇE, Birsen [1936]:"

Sociological Dictionary

GÖKÇE, Birsen [1936]:

(Sociological Dictionary) :
1936 yılında Niğde'de doğdu. ilköğrenimini Urfa'da, ortaöğretimini de Ankara'da yaptı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Sosyoloji öğrenimi gördü. İngiltere'de 1962yılında bilim uzmanlığını aldı. 1967 yılında doktora yaptı. CENTO, Fulbright ve Avrupa Konseyi burslarıyla İngiltere, ABD ve İskandinav ülkelerinde araştırmalar yaptı. 1967 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde Sosyoloji dersleri verdi.1982-85 yılları arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniveerstesi Eğitim Fakültesi'nde kurucu dekan olarak göre yaptı. 1986 yılından beri H. Ü.'ne siyasi ve Sosyol Bilim Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak çalışan B. Gökçe, TODAİRE'nde aratırma dersleri vermektedir.Çeşitli milli ve milletlerarası topluntılara çeşitli bildirilerle katılan B. Gökçe'nin gençlik, aile, gecekondu ve kırsal alan konularında yazılmış 30'u aşkın makalesi ve sekiz kitabı vardır. B. Gökçe'nin yayınlaşmış çalımaları arasında unlar sayılabilir."Kimsesiz Çocuklar Sorunu (1971)", "Gecekondu Gençliği (1976)", "CumhuriyetDöneminde Çocuk ve Gençlere Ait Yasal Düzenlemeler (1983", "Orta Öğrenim Gençliğinin Beklenti ve Sorunları (1984)", "Dönerdere Köyü ve Toplumsal Sorunları (1985)", "Toplumsal Bilimlerde Araştırma (1988/1992)".Sosyoloji Derneği kurucuları arasında yer alan B. Gökçe, bu çatı altında Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu için "Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşüm (1993)" konularında projeler yöneti ve araştırmaları ilgili kuruluşlarca yayınlandı.