GEOMETRİK ORTALAMA [İng. Geomethric Mean]:


Results for "GEOMETRİK ORTALAMA [İng. Geomethric Mean]:"

Sociological Dictionary

GEOMETRİK ORTALAMA [İng. Geomethric Mean]:

(Sociological Dictionary) :
"N" adet ölçümün mevcut olduğu bir seride, ölçümlerin çarpımlarının 'inci dereceden kökü alınarak elde edilen değerdir. Sosyal ilimlerde geometrik ortalama, değerler arasındaki ortalama değişme hızını bulmak için kullanılan eğilim ölçüsüdür.