MONOGRAFİ METODU [İng. Monography ]:


Results for "MONOGRAFİ METODU [İng. Monography ]:"

Sociological Dictionary

MONOGRAFİ METODU [İng. Monography ]:

(Sociological Dictionary) :
Herhangi bir konuyu derinlemesine ele alarak inceleyen bir yöntemdir. Daha çok dar boyutlu bir sınırlı araştırmalarda kullanılır. Monografiler belirli bir konuyu ayrıntılı şeşilde incelerler. B medod Le Play tarafından uygulanmıştır. (Bkz. Le Play, F.)