POLİGAMİ [İng. Polygamy]:


Results for "POLİGAMİ [İng. Polygamy]:"

Sociological Dictionary

POLİGAMİ [İng. Polygamy]:

(Sociological Dictionary) :
Çok eşle evlenme anlamına gelen poligini çok kadınla evlilik, poliyandiri ise çok erkekle evlilik halidir. (Bkz. Aile)