SİVİL TOPLUM [İng. Civil Society]:


Results for "SİVİL TOPLUM [İng. Civil Society]:"

Sociological Dictionary

SİVİL TOPLUM [İng. Civil Society]:

(Sociological Dictionary) :
Bu terim Batı dillerinden bilhassa son yıllarda Türkçemize geçmiştir. Sivil kelimesi batı dillerinde medenî ve medeniyet kavramlarını karşılamaktadır.Sivil toplum, resmi kanal dışı baskı gruplarını ve demokratik güçleri ifade etmektedir. Sivil toplumun resmi kanal dıı teşkilâtlanabilmesi bir toplumun sosyal gelişmişliğinin de bir göstergesidir. (Bkz. Sosyal Gelişme)Sivil toplum, kamu sektörünün ve devletin tesirliliğinin azalması ile eşanlamlı düşünülmektedir. Sivil toplum herşeyi devletten beklemek yerne, insiyatif kullanma, vatandaşlık şuuru kazanma, belirli bir sorumluluk taşıma ve onu paylaşma ve katılma anlamlarını kapsayan bir teşkilâtlanmmadır. Tabiatın yanısıra, tarihin ve kültürün tahrip edilmeden, kanakların kötü kullanılmadan gelimenin sürdürülebilmesi, yerleşim ve barınma şartlarının iyileştirilmesi, imkânlardan eşit istifade edilebilmesi, sağlıklı ve planlı yerleşimlerin insanlara açılması, insanların önlerinde bürokratik engellerin azaltılabilmesi, kararlara katılabilme gibi sahalarda sivil toplum olarak ifade edilen alana büyük görevler düşmektedir. Sivil toplumun bu ve benzeri hizmetleri yerine getirebilmeleri sivil toplum örgütleri ile mümkün olabilmektedir.Sivil toplum örgütleri günümüzde dikkat çeken bir tesirlilik kazanmıştır. Milletlerarası toplantılarda bu kuruluşların görüş ve taleplerine ayrı bir önem verilmektedir. Sivil toplum örgütlerinin zaman zaman ülkelerin iç ilerne modahalede yeni bir siyasi araç olarak kullanılmaları dadikkatten kaçmamaktadır.