SOSYAL GRUP [İng. Social Group]:


Results for "SOSYAL GRUP [İng. Social Group]:"

Sociological Dictionary

SOSYAL GRUP [İng. Social Group]:

(Sociological Dictionary) :
Sosyal grup, birden fazla ferdin diğer fertlerle karşılıklı etkileşim iinde olduğu ve bazı ortak değerleri paylaşan bir sosyal sistemden ibarettir. (Caplow, T., 1965, Green, A.W., 1960) Sosyal grubun insan hayatında büyük önemi vardır. Bir insan sosyal bir grup içinde doğar, büyür ve ölür. İnsanın toplum içinde varlığını devam ettirebilmesi için, başkalarının desteğine ve yardımına ihtiyacı vardır. O halde, her fert birden fazla sosyal grup ile ilişki halindedir (Chinoy, E., 1965)Sosyal grup teşkilâtlı (gayrî resmî ve resmî, açık ve kapalı) veya teşkilâtsız (kalabalık,halk) olarak şekillenebilir; önemli olan grup üyelerinin karşılıklı olarak üstlendikleri roller, davranışlar ve bunların grup üyelerini büünleştirci bağıdır. Bütünleştirici bağın gerçekleebilmesi için de; grup üyelerinin birbirlerinin özelliklerini bilmeleri ve farkında olmaları gerekir.Toplumun grup bütünlüğüne kavuşabilmesi için, sosyal normlar, duygular ve dil kvvetli bir bağlayıcı rol üstlenirler.Sosyal grupların çeşitli tipleri vardır. (Jary, D.,J., 1991) (Bkz. Birincil grup, İkincil Grup, Referans Grubu, Çükar Grupları, Sosyal Kategori).Sosyal grup üyeliği doğuştan sonra sosyal ilişkiler ağı içinde kazanılan bir özelliktir. Kızıl saçlılar, esmerler, uzun boylular, erkek veya kadınlar sosyal grup oluşturmazlar. Ancak, sosyal gruplar içinde ortak fikir, eğilim ve düşüncelere göre yer alabilirler.