SOSYALLEŞME [İng. Socialization]:


Results for "SOSYALLEŞME [İng. Socialization]:"

Sociological Dictionary

SOSYALLEŞME [İng. Socialization]:

(Sociological Dictionary) :
Bir ferdin herhangi bir grup faaliyetine katılmasında kendinden beklenen uygun rol ve ilgili normlardan haberdar olmasıdır. (Caplow,T., 1965)İnsan davranışı; sosyal evrenin yönlendiriciliği, şekillendiriciliği ile meydana gelir ve sosyal çevre tarafından ferde öğretilir, kazandırılır. (Nurture) Buna karşı olan görüş de genetik, biyolojik ve ırsiyet (katılım) faktörüne bağlı olarak insan davranışını değerlendirir. (Nature) İnsan daha sonra kazanacağı şahsiyeti, kimliği ile doğmaz. Sosyalleşme bir süreç olarak, ferdin doğuştan itibaren toplum üyeliğini kazanmasında geçirdiği safhaların hepsine verilen addır. (Erkal; M. E. 1993) Sosyallemenin vasıtaları arasında aile, arkadaşlık (akran) grubu, okul ve işyeri vardır. (Goodman, N., 1992)Sosyalleşmede eğitim ve öğretimin (örgün ve yaygın) önemli payı vardır. Sosyalleşme, bir bakıma kültürel, sosyal mirasın kazanılması ve kazandırılmasıdır. Z. Gökalp'e göre, sosyalleştirme eğitim demektir. Fert dünyaya geldiği zaman sosyal olmayan bir varlıktır. Fakat, cemiyet öyle bir sosyal muhittir ki, fertlerin içine girdiği andan itibaren kendisine benzetmeye, kendini fertlerde temsil ettirmeye başlar. (Kardaş, R., 1981)