SOSYOLOJİZM [İng. Sociologism]:


Results for "SOSYOLOJİZM [İng. Sociologism]:"

Sociological Dictionary

SOSYOLOJİZM [İng. Sociologism]:

(Sociological Dictionary) :
Sosyal olayları ve konuları Sosyolojinin penceresinden gören ve değerlendiren anlayıştır. sosyal olayların sebep ve sonuç ilişkilerinde diğer sosyal bilimlerle dirsek teması kurmaya ihtiyaç duymamaktadır. Yalnız topluma ait sebeplerin rol oynadığını, toplumu şekillendiren tarihî, coğrafî, psikolojik, biyolojik etkenlerin rolünün olmadığını savunan görüştür.Disiplinler arası ilişkilerin geliştiği ve ortak alanların ortaya çıktığı günümüzde konulara çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşma ihtiyacı doğmuştur. Sosyolojizm ise, bir bakıma psikolojizm gibi bu ihtiyacı hissetmemektir.Ancak günümüzde Sosyolojinin, iktisat, tarih, coğrafya, hukuk, biyoloji psikoloji gibi bilimlerle yakın ilişkisi bulunmaktadır. Bu bilimlere vereceği bilgiler olduğu gibi, alacağı bazı malzemeler de bulunmaktadır. (Ülken, H., Z., 1969, erkal, M.E., 1993, Fındıkoğlu, Z.F., 1976)Sosyolojizm alanında ilk dikkati çeken düşünür, sosyolojiye isim babalığı da yapmış olan Afguste Comte'dur. Comte ilimlerin tasnifinde psikolojiye yer vermez. A. Comte kadar olmasa da E. Durkheim'de de sosyolojizmin izleri görülmektedir. Nitekim, sosyal olayın tarifi ve açıklanmasında bu özellikler bulunmaktadır. (Bkz. A. Comte, E. Durkheim)