TÖNNİES, Ferdinand (1855-1939):


Results for "TÖNNİES, Ferdinand (1855-1939):"

Sociological Dictionary

TÖNNİES, Ferdinand (1855-1939):

(Sociological Dictionary) :
Almanya'da doğmuştur. 1936 yılında da ölmüştür.İnsan toluluklarının teşkilâtlanma şekilleri ve aralarındaki farklar üzerinde bilhassa durmuştur. Tönnies'in sosyolojik yaklaşımının özünde irade kavramı yer almaktadır. İradeyi tabii irade ve rasyonel irade olarak ikiye ayırmaktadır. Bu iki irade şekli sosyal varlıklara uygulandığında kendiliğinden ve tabii iradenin ağırlık taşıdığı cemaat (Gemienschaft) tipi teşkilâtlanma gündeme gelmektedir. Rasyonen iradenin sosyal muhtevası ise, cemiyet (toplum) dir. Cemaat ortak inançlardan, geleneklerden, şahsi ilikilerden doğan bir teşkilâtlanma şiklidir. Burada yazısız huku ön plândadır.Cemiyet (Gesselscheft) ise, gayri şahsi, rasyonel, kuralları, belirli, şekilci ilişkilere göre ortaya çıkmaktadır. F. Tönnies, M. Weber, E. Durkheim ve G. Simmel ile birlikte yeni bir sosyoloji anlayışının gelimesinde tesirli olmuştur.Eserleri arasında en çok dikkati "Cemaat ve Cemiyet" (1877), "Thomas Hobbes'un Yaşamı ve Öğretisi" (1896), "Kamuoyunun Elleştirisi" (1922), "Sosyolojiye Giriş" (1931, Freyer, H., 1968, Jary D., and Y., 1991)