ENGELES ,Friedrich [1820-1895]:


Results for "ENGELES ,Friedrich [1820-1895]:"

Sociological Dictionary

ENGELES ,Friedrich [1820-1895]:

(Sociological Dictionary) :
Bilimsel sosyalizmin kurucularından olan Alman düşünür, K. Marx'ın iktisat ve toplum görüşünü benimsemiş, onun fikirlerini felsefe açısından savunmaya ve tamamlamaya çalışmıştır.K. Marx ile tanıştıktan sonra aralarında çok yakın bir ilişki olmuş, F. Engeles iş hayatını bırakmış ve K. Marx'ı maddî imkanları ile desteklemiştir. Bu yakın ilişki sebebiyle F. Engels'in gençlik dönemlerindeki eserleri bir kenara bırakılırsa, tüm eserleri K. Marx'la birlikte yazılmıştır. Bu sebeple F. Engeles'in Marxizm'e katkısını K. Marx'dan ayırmak oldukça zordur. Ancak F. Engels'in ferdî katkılarını, toplumu tarihî maddeci ve diyalektik bir yaklaşımla incelediği Almanya: Devrim ve Karşı Devrim, Ailenin, özel mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı eserlerinde görmek mümkündür. K. Marx ve F. Engeles tarafından F. Hegel'in diyalektiğini tersine çeviren maddeci diyalektik sosyal sorunların çözümlenmesinde uygulanmış ve tarihî maddecilik olarak adlandırılmıştır. (Bkz. Hegel, G.W.F.)Engels diyalektik maddeciliğin sadece toplum, tarih ve bilgi alanında değil, genel olarak tabiat için de geçerli olduğunu göstermeye çalışmıştır. Tabii bilimlerin, diyalektiğin genel önermelerini doğruladığını savunmuştur. 1864'de yılında Birinci Enternasyonel'in kurulmasında anahtar rolü oynayan F. Engeles, K. Marx'ın ölümünden sonra onun notları üzerinde yoğun bir şekilde çalışarak Das Kapital'in 2. ve 3. ciltlerinin yayınlanmasını sağlamıştır.Engels'in Marx'la birlikte yazdığı bazı eserleri arasında "Komünist Manifesto (1876)", "alman İdeolojisi, !. Bölüm (1968)", "Kutsal Aile (1876)" sayılabilir. (Bkz. Marx, K.), (Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 1983)