Tüm Sözlükler
15 record(s) found.

 • sohbetcausette

  Turkish - French Dictionary
 • sohbet e Plauderei, s GesprTMch, e Unterhaitung.

  Turkish - German Dictionary
 • sohbetcharla

  Turkish - Spanish dictionary
 • sohbetqezî.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • SOHBET is. Dostça konuşup hoş vakit geçirmek, yarenlik, söyleşi.

  Turkish - Turkish dictionary
 • SOHBET Konuşma, sevdiği kimselerle yapılan toplantı. * Birlikte oturup tatlı tatlı hakikat üzerine konuşmak.(Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki; bir dakikada ona mazhar bir zât, senelerle seyr ü süluka mukabil hakikatın envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insibağ ve in'ikâs vardır. Malumdur ki; in'ikâs ve tebaiyyetle o nur-u âzam-ı Nübüvvetle beraber en azim mertebeye çıkabilir.Nasılki, bir sultanın hizmetkârı ve onun tebaiyyeti ile, öyle bir mevkiye çıkar ki, bir şah çıkamaz. İşte şu sırdandır ki, en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hattâ Celâleddin-i Süyuti gibi, uyanık iken, çok def'a sohbet-i nebeviyeye mazhar olan veliler, Resul-i Ekrem (A.S.M.) ile yakazaten görüşseler ve şu âlemde sohbetine müşerref olsalar, yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünki: Sahabelerin sohbeti, Nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) nuriyle, yâni Nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyâlar ise vefat-ı Nebeviden sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görmeleri, velâyet-i Ahmediye (A.S.M.) nuriyle sohbettir. Demek Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi, velâyet-i Ahmediye (A.S.M.) cihetindedir; Nübüvvet itibariyle değil. Mâdem öyledir; nübüvvet derecesi, velâyet derecesinden ne kadar yüksek ise, o iki sohbet de o derece tefavüt etmek lâzım gelir.Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksir-i nurâni olduğu bununla anlaşılır ki: Bir bedevi adam; kızını sağ olarak defnedecek bir kasavet-i vahşiyânede bulunduğu halde gelip, bir saat sohbet-i Nebeviyeye müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahimaneyi kesbederdi. Hem câhil, vahşi bir adam, bir gün sohbet-i Nebeviyeye mazhar olur; sonra Çin ve Hind gibi memleketlere giderdi. Mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehber-i kemâlât olurdu. S.)

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • SOHBETEş, dost ve akraba ile sohbet etmek sevgiye, hoş geçime ve dayanışmaya; Hastanın ailesiyle sohbet etmesi şerre, aile fertleri dışından biriyle sohbet etmesi iyi olmasına, yabancı biriyle sohbet etmesi ona zarar verecek bir hususa delalet eder. ( Ayrıca BBakınız; Konuşmak.)

  Dream Dictionary of Phrase
 • SOHBET Berâberlik. İnsanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranı ile biraraya gelip, Allahü teâlânın ve Peygamber efendimizin beğendiği, hoşnud olduğu şeylerikonuşması.Kişinin kendinden üstün olanla berâber olmasının hakîkati, o zâta hizmettir. Aşağısındaolanla sohbetin gereği, onun hallerinden bir noksanı gördüğünde onu îkâz edip, kusurundanhaberdâr etmektir. Aynı seviyede olan sohbet arkadaşlarının sohbetlerini n hakîkati,başkalarının, yabancıların yanında birbirlerinin kusurlarını görmezlikten gelmektir. (SeyyidAbdülhakîm Arvâsî)Kalbinde bir katılaşma gördüğünde, sâlihlerle sohbet et, onlarla bulun, yemeği azalt,nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır. (Ahmed bin Ebü'l-Havârî)Sohbet, dünyâ bağlılıklarını keser ve hakîkî îmân kazandırır. (Sıbgatullah Arvâsî)Eshâb-ı kirâm, Resûlullah'ın daha ilk sohbetinde öyle şeyler kazanmışlardır ki, ümmetarasındaki velîlerin, bunlara en sonda kavuştukları bilinmektedir. Bunun içindir ki, Tâbiîn'in(Eshâb-ı kirâmı görenlerin) en üstünü olan Veysel Karânî, hazret-i Ha mzâ'nın kâtili olanVahşî'nin, Resûlullah'ın bir kerecik sohbetinde bulunmakla yükseldiği mertebeyeyetişememiştir. Çünkü sohbetin fazîleti bütün fazîletlerin ve kemâllerin üstündedir. (İmâm-ıRabbânî)Sohbeti ganîmet bilmelidir. Sohbetin üstünlüğü bütün üstünlüklerin ve kemâllerinüstündedir. (İmâm-ı Rabbânî)Bir kimse âlimlerin sohbetinde bulunur, fakat onlara hürmet etmezse, onlardaki feyz vebereketlerden mahrûm kalır. Onlardaki nûrlar kendisinde aslâ zuhûr etmez, görünmez. (EbûAli Sakafî)İnsanların en kötü ahlâklısı, dostunu, düşmanını ayırmayan ve sohbet ehlinden uzakyaşayandır. (Muhammed bin Gâlib)Nâkıs olanların yâni tasavvufta yetişmemiş olanların sohbeti öldürücü zehirdir. (İmâm-ıRabbânî)Erenlerin sohbeti, ele giresi değilSohbete kavuşanlar, mahrum kalası değilSohbet, kalbi eder pâk ona imrenir eflâkÂdemi ârif eden tâc u hırkası değil.(M. Sıddîk Gümüş)

  Islamic Glossary
 • sohbet,-ti conversation, chat, talk. etmek to chat, talk.

  Turkish - English dictionary
 • SOHBET ANALİZİ [İng. Conversation analysis]:Sosyal eylemin doğrudan analizidir. Sohbet analizi ile ilgili temel açıklamaların çoğu sosyologlar tarafından özellikle de Sacks, Jefferson ve Scheglof tarafından özellikle de Sacks Jefferson ve Scheglof tarafından geliştirilmiştir. Etnometodolojinin önemli unsurlarından biridir. (Bkz. etnometodolojinin önemli unsurlarından biridir. (Bkz. etnometodoloji) Sohbet analizi amprik çözümlerden gelir. İdealize edilmiş sosyal eylem spekülasyonları yerine analizciler, amprik araştırmalarda sosyal eylemin güncel, özel sosyal faaliyetlerini ve onların ardışık (sequentual) hallerini incelerler. Dikkat gündelik konuşmalar sarfedilir. analiz, "tanımlayıcı açıklamaları" "bağlam sınırlı açıklamaları" ve "etkileşim organizasyonundaki ardışıklık"ı ortaya çıkarır. Sohbetin bütünlüğü analiz için en önemli ilkedir.

  Sociological Dictionary
 • sohbet etmekbavarder

  Turkish - French Dictionary
 • sohbet etmek plaudern, sich unterhalten.

  Turkish - German Dictionary
 • sohbet etmekcharlar

  Turkish - Spanish dictionary
 • sohbet etmekbi hevre qezîkirin.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • SOHBET-İ İHVAN Din kardeşleri ile faydalı hakikatlar üzerine sohbet etmek.Resül-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurmuştur ki: Üç şey müstesna, dünyada rahat yoktur:1- Tilâvet-i Kur'an2- Münacat-ı Rahman3- Sohbet-i İhvan.

  Ottoman - Turkish Dictionary

Last Searched Words

 • automate

  2022-05-21 14:42:35
  English - Turkish Dictionary
 • sohbet

  2022-05-21 14:42:35
  Turkish - French Dictionary
 • MÜMAHADE

  2022-05-21 14:42:34
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • BÎ-HİCAB

  2022-05-21 14:42:33
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HISSET

  2022-05-21 14:42:32
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • kuzine

  2022-05-21 14:42:31
  Turkish - English dictionary
 • AYİNE-İ ERVAH

  2022-05-21 14:42:31
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • nekahet

  2022-05-21 14:42:29
  Turkish - German Dictionary
 • gütmek

  2022-05-21 14:42:28
  Turkish - German Dictionary
 • in a sense

  2022-05-21 14:42:27
  English - Turkish Dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-21 12:56:30
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-21 14:23:47
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-21 13:53:04
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-21 09:41:12
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-21 13:11:34
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-21 14:18:45
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • çüş

  2022-05-21 12:42:24
  Turkish - German Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-21 10:59:36
  Medicine and Hematology Glossary
 • kûnek

  2022-05-21 09:10:40
  Kurdish - Turkish dictionary