AZ GELİŞMİŞLİK [İng. Underdevelopment]:


Results for "AZ GELİŞMİŞLİK [İng. Underdevelopment]:"

Sociological Dictionary

AZ GELİŞMİŞLİK [İng. Underdevelopment]:

(Sociological Dictionary) :
Ekonomik yapıyı belirlemek için kullanılan ortak bir kavramdır. Ancak, az gelişmişliğin sosyal boyutu da ekonomi boyutu kadar hesaba katılmalıdır. az gelişmişliğin göstergeleri arasında şunlar sayılabilir.Sanayileşmemiş bir yapı, nüfusun büyük çoğunluğunun geri bir teknikle tarımda çalışması, fert başına millî gelirin düşüklüğü, ihracatın bir kaç tarım ürününe dayanması, okuma-yazma ve eğitim seviyesinin düşüklüğü, hızlı nüfuz artışı, siyasî istikrarsızlık ve demokrasinin yerleşmemiş olması, gelir dengesizlikleri, orta sınıfların son derece zayıflığı, büyük oranda işsizlik, sosyal sektörlerin (sağlık, eğitim gelişmemişliği, v.b.) baskı gruplarının ve teşkilâtlanmanın yetersizliği, endüstri ilişkilerinde düzensizlik, 100 kişi başına düşen telefon, 1000 kişi başına düşen radyo ve televizyon sayılarının yetersizliği, kurallara uymamak ve onları zorlamak, insangücü kaynaklarının gelişmemişliği, rasyonel düünememek, hürreyitlerin kısıtlanmış olması, sermayenin ve mülkiyetin belirli ellerde toplanması, gösteriş tüketiminin yaygınlığı. (Erkal, M. E., 1993, Sezal, İ, 1981, Genel Ekonomi Ansiklopedisi, 1988, Hiç, M., 1967)