tüketim


Results for "tüketim"

Turkish - German Dictionary

tüketim

(Turkish - German Dictionary) :
r Verbrauch, r Konsum.
Turkish - Kurdish Dictionary

tüketim

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
xerîdarî.
Turkish - Turkish dictionary

TÜKETİM

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. 1. Tüketmek işi. 2. Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, istihlak.
Dictionary of Economics

TÜKETİM

(Dictionary of Economics) :
Mal ve hizmetlerin nihai olarak kullanılıp tüketilmesi. Bu anlamda tüketim, ürünlerin başka malların üretimde kullanılmasını içermez. Ekonomik istatistiklerde işletmelerin fabrika ve makine alımları yatırım olarak kabul edilir ve tüketim sayılmaz, ama özel kişilerin satın aldıkları dayanıklı malar tüketime katılır. Yukarıdaki tanımıyla tüketim gelişmiş ülkelerde gayrisafi milli hasılanın yaklaşık dörtte üçünü oluşturur. Bunun yüzde 15-20sini de kamu kesiminin yaptığı savunma harcamaları, toplumsal amaçlı ödemeler, memur maaşları ve kamu işletmelerinin cari harcamaları oluşturur. Özel harcamaların gıda ile dayanıklı ve dayanıksız mallar arasıdaki dağılımı ekonomik açıdan birbirine benzeyen gelişmiş ülkelerde büyük benzerlik göstermektedir. Klasik iktisat kuramına göre, tüketimi gelirler ve fiyatlar belirler. Karmaşık bir modern toplumda toplumsal baskılar, moda alışkanlık vb. gibi unsurlar da rol oynamakla birlikte, asıl belirleyici fiyat ve gelirdir.
Dictionary of Economics

TÜKETİM

(Dictionary of Economics) :
Tüketilecek mal ve hizmetler için para halinde yapılan harcamaların tümüdür. Bu tüketim sadece mal ve hizmetleri kapsamaz, üretimde kullanılan hammadde gibi unsurlar içinde kullanılır.