tüketim


Results for "tüketim"

Turkish - English dictionary

tüketim

(Turkish - English dictionary) :
econ. consumption. maddeleri consumer goods, consumer items.
Dictionary of Economics

TÜKETİM EĞİLİMİ

(Dictionary of Economics) :
Tüketicilerin toplam gelirin ya da gelirdeki bir artışın ne kadarını tasarruf etmeyip mal ve hizmetlere harcama eğiliminde olduklarını gösteren orantı. Toplam tüketimin toplam gelire bölünmesiyle oratalama tüketim eğilimi, gelirdeki artışın tüketimde çıkarttığı artışa da marjinal tüketim eğilimi denir. Marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğiliminin toplamı bire eşittir. Çünkü varsayıma göre gelirini ya tüketmekte ya da tasarruf etmektedir.
Turkish - Kurdish Dictionary

tüketim ekonomisi

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
aboriya xerîdariyê.
Dictionary of Economics

TÜKETİM FONKSİYONU

(Dictionary of Economics) :
Tüketici harcamaları ile bu harcamaları belirleyen gelir, servet, fiyat düzeyi, gelecekteki gelirle ilgili beklentiler, yaş, eğitim gibi etkenler arasındaki ilişki. Tüketim harcamaları milli gelerin artan bir fonksiyonudur. Yani, milli gelir yükseldikçe tüketim artar, milli gelir azaldıkça tüketim daralır. Gelirle tüketim arasındaki bu fonksiyonel ilişki oldukça düzgün bir ilişkidir. Yani, belli bir dönem içinde gelir aynı aralıklarla arttıkça, tüketim de düzgün bir hızla yükselir. Bu demektir ki, gelir artışı ile bu gelir artışından yapılan tüketim harcamaları (tüketimdeki artışlar) arasında, belli bir dönemde, değişmez bir oran mevcuttur.
Dictionary of Economics

TÜKETİM FONKSİYONU

(Dictionary of Economics) :
Bir ülkede, belirli bir dönemde yapılan toplam tüketim harcamalarıyla kişilerin toplam gelirleri arasındaki fonksiyonel ilişkidir. Kişilerin gelir seviyeleri artarken, tüketim harcamaları da artmaktadır.