Ağırlama Endüstrisi


Results for "Ağırlama Endüstrisi"

Tourism Glossary

Ağırlama Endüstrisi

(Tourism Glossary) :
Konaklama, otel, motel, yiyecek ve içecek, eğlence, dinlenme, hatıra eşya, seyahat vs. ile ilgili sektörün bütünü.