Geleneksel Turizm


Results for "Geleneksel Turizm"

Tourism Glossary

Geleneksel Turizm

(Tourism Glossary) :
Gelir düzeyi normalin üzerinde olan insanların, geleneksel seyahat ve konaklama işletmelerinin hizmetlerinden yararlanarak gerçekleştirdikleri seyahatleri kapsar.