Responsibility Clause


Results for "Responsibility Clause"

Tourism Glossary

Responsibility Clause

(Tourism Glossary) :
Bir seyahat acentası tarafından düzenlenen ve reklam edilen gezi için yayınlanmış broşürde müşteriye karşı tanınan yükümlülük ve sorumlulukları belirten madde.