Turizm Talebi


Results for "Turizm Talebi"

Tourism Glossary

Turizm Talebi

(Tourism Glossary) :
Turistik ürünü satın almak amacıyla sürekli olarak yaşadıkları veya çalıştıkları yer dışında başka yörelere yada ülkelere yolculuk yapmak arzusu duyanların toplamını ifade eder.