Yat Turizmi


Results for "Yat Turizmi"

Tourism Glossary

Yat Turizmi

(Tourism Glossary) :
Yat turizmi yat adını verdiğimiz aralardan yararlanarak deniz kıyı ve çevresindeki olanakları değerlendirmeyi amaçlayan turizm olayı ve ilişkileridir.Yat turizmi, limanlar arasında düzenli yolcu ulaşımını sağlamaktan çok gezi, eğlence, dinlence ve spor amacıyla az sayıda kişinin hizmetine sunulan, görece pek büyük olmayan gemilerle yapılan turistik, ticari faaliyettir.Endüstrinin gelişmesi teknolojideki ilerlemeler ulaşımın kolaylaşması bireylerin zaman ve refah düzeyindeki artış önceleri sadece elit bir kitlenin spor ve eğlence aracı olarak kabul edilen yatçılığın 1960'lı yıllardan itibaren kitleselleştirilmesi ve uluslar arası turizm hareketlerinin bir parçası haline getirmiştir. Bu gelişme sonunda sağlanan faydaların başlıcaları:* Sakinleşmenin getirdiği monoton ve rutin yaşamdan geçicide olsa uzaklaşmak. * Yatçılığın sağladığı doğaya yakınlık imkanlarından faydalanmak. * Yat sporunun sağladığı sağlıklı değişimden faydalanarak psikolojik ve fiziksel dinlenme sağlamak. * Deniz üzerinde özgürlük duygusunu tatmak, heyecan ve spor şevkini tatmin etmek. * Yeni bölgelerde değişik kültürlere sahip insanlarla doğrudan temasta ve kültür alışverişinde bulunmak.