SözlükResults for "begonya" Turkish - French Dictionary begonya (Turkish - French Dictionary) :
bégonia