KAFA


Results for "KAFA"

Turkish - Turkish dictionary

KAFA

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. 1. Baş. 2. Zihniyet. 3. mec. Zeka: Sende hiç kafa yok mu?
Turkish - Turkish dictionary

KAFADAR

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Kafa dengi.
Turkish - Turkish dictionary

KAFALI

(Turkish - Turkish dictionary) :
s. 1. Kafası olan. 2. mec. Akıllı: Kafalı çocuklu ha.