yanılsama


Results for "yanılsama"

Turkish - French Dictionary

yanılsama

(Turkish - French Dictionary) :
illusion
Turkish - German Dictionary

yanılsama

(Turkish - German Dictionary) :
e SinnestTMuschung.
Turkish - Spanish dictionary

yanılsama

(Turkish - Spanish dictionary) :
ilusión
Turkish - Kurdish Dictionary

yanılsama

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
şehitîna hîsê.
Turkish - English dictionary

yanılsama

(Turkish - English dictionary) :
psych. illusion.