ADYABAT


Results for "ADYABAT"

Meteorological Glossary

ADYABAT

(Meteorological Glossary) :
(ADIABAT) [i]Adyabatik kartlarda sabit potansiyel sıcaklık hattı veya; çevreyle ısı alışverişi olmaksızın sistem içerisinde termodinamik değişikliklerin gerçekleşmesi. Atmosferde kuru ve yaş adyabat ayrımı yapılabilir.
Meteorological Glossary

ADYABATİK

(Meteorological Glossary) :
(ADIABATIC) [s]Sistemde çevreyle herhangi bir ısı alışverişi olmadan gerçekleşen termodinamik değişikliklerdir. Atmosferde, sıcaklıkta adyabatik değişmeler, atmosferik basıncın artması ve azalmasına bağlı olarak genleşme ve büzülme sonucu gerçekleşir. Atmosferde bir hava parselinin yükseltilmesi ve alçaltılması buna bir örnektir.
Meteorological Glossary

ADYABATİK BÖLGE

(Meteorological Glossary) :
(ADIABATIC REGION) [i]Atmosferin tropopoz seviyesinin altında kalan kısmı ki bu bölgeye "konvektif bölge"de denilmektedir.
Meteorological Glossary

ADYABATİK GRADYAN

(Meteorological Glossary) :
(ADIABATIC GRADIENT) [i]Adyabatik olarak yükselen hava parselinde yükseklikle sıcaklığının düşmesi (Lapse-Rate). Kuru hava için bu değer her 100 m. de 1 °C'dir. Nemli hava için bu değer 0.4 °C'ye kadar düşebilir.
Meteorological Glossary

ADYABATİK LAPSE RATE

(Meteorological Glossary) :
(ADIABATIC LAPSE-RATE) [i]Çevresiyle ısı alışverişi engellenmiş bir hava parselinin, atmosfer içerisinde yukarı doğru hareket ettirilmesi durumunda, sıcaklığında beklenen düşüş oranı. Yükselme sırasında, doymamış halde tutulan hava parselinin kuru adyabatik lapse-rate'i 9.8 °C/km'dir.