Meteorological Glossary
6 record(s) found.

 • ADYABAT(ADIABAT) [i]Adyabatik kartlarda sabit potansiyel sıcaklık hattı veya; çevreyle ısı alışverişi olmaksızın sistem içerisinde termodinamik değişikliklerin gerçekleşmesi. Atmosferde kuru ve yaş adyabat ayrımı yapılabilir.

  Meteorological Glossary
 • ADYABATİK(ADIABATIC) [s]Sistemde çevreyle herhangi bir ısı alışverişi olmadan gerçekleşen termodinamik değişikliklerdir. Atmosferde, sıcaklıkta adyabatik değişmeler, atmosferik basıncın artması ve azalmasına bağlı olarak genleşme ve büzülme sonucu gerçekleşir. Atmosferde bir hava parselinin yükseltilmesi ve alçaltılması buna bir örnektir.

  Meteorological Glossary
 • ADYABATİK BÖLGE(ADIABATIC REGION) [i]Atmosferin tropopoz seviyesinin altında kalan kısmı ki bu bölgeye "konvektif bölge"de denilmektedir.

  Meteorological Glossary
 • ADYABATİK GRADYAN(ADIABATIC GRADIENT) [i]Adyabatik olarak yükselen hava parselinde yükseklikle sıcaklığının düşmesi (Lapse-Rate). Kuru hava için bu değer her 100 m. de 1 °C'dir. Nemli hava için bu değer 0.4 °C'ye kadar düşebilir.

  Meteorological Glossary
 • ADYABATİK LAPSE RATE(ADIABATIC LAPSE-RATE) [i]Çevresiyle ısı alışverişi engellenmiş bir hava parselinin, atmosfer içerisinde yukarı doğru hareket ettirilmesi durumunda, sıcaklığında beklenen düşüş oranı. Yükselme sırasında, doymamış halde tutulan hava parselinin kuru adyabatik lapse-rate'i 9.8 °C/km'dir.

  Meteorological Glossary
 • ADYABATİK SÜREÇ(ADIABATIC PROCESS) [i]Sistemler arasında herhangi bir alışveriş olmadan veya ısı transferi gerçekleşmeden sistemin durumunda gerçekleşen termodinamik değişim süreci. Bu süreçte, ısınma sonucunda sıkışma, soğuma sonucunda da genleşme olacaktır.

  Meteorological Glossary

Last Searched Words

Keyword Searches