Dializ


Results for "Dializ"

Chemical Dictionary,

Dializ

(Chemical Dictionary,) :
Bir çözelti içerisindeki küçük iyon veya moleküllerin yarı geçirgen bir zardan geçmesi ve büyük iyon veya moleküllerin geçmemesi işlemi.