Mikroskobik


Results for "Mikroskobik"

Chemical Dictionary,

Mikroskobik

(Chemical Dictionary,) :
Mikroskop olmadan, çıplak gözle ölçülemeyen çok küçük yapılar.