KARABORSA


Results for "KARABORSA"

Dictionary of Economics

KARABORSA

(Dictionary of Economics) :
Piyasa koşullarının ya da yapay nedenlerin çıkattığı mal darlığından yararlanarak kanun otoritesinin koyduğu ya da kontrol ettiği fiyatlardan daha yüksek fiyata satış yapılan piyasa.
Dictionary of Economics

KARABORSA TEORİSİ

(Dictionary of Economics) :
Karaborsada arz-talep mekanizmasının işleyişinin ve fiyatın oluşumunun analizi.Aşağıdaki diyagramda karaborsada fiyat oluşumu gösterilmektedir.(Şekil var. Orijinal kitapta 139. sayfada)Diyagramda SS piyasa arz eğrisini, DD piyasa talep eğrisini, P arz ve talebi birbirine eşitleyen denge fiyat düzeyini, N ise denge arz ve talep miktarını göstermektedir. Kamu otoriteleri P fiyatını pahalı bularak, üreticileri P1 fiyatından mal arz etmeye zorunlu tutarlarsa arz azalarak bu fiyattan arz miktarı ON1 olacak, talep miktarı ise artarak OKye çıkacak N1 K kadar birtalep fazlası doğacaktır.Talep arzdan fazla olduğundan ve stoklar daha çok mal arzına uygun olduğundan, satıcılardan bir kısmı bu durumdan yararlanmak isteyecektir. ON1 miktarından sonra yeni bir arz eğrisi oluşacaktır. P1 S1 karaborsa arz eğrisidir. Karaborsada mal satmak riskli ve külfetlidir. Karaborsacı stoklarını gizlemek vb. gibi nedenlerle bazı masrafları göze almak zorundadır. Bu durum karaborsada arz eğrisinin daha dik eğimli olmasına yol açar. Karaborsanın ortaya çıkması, talep edilen malın esnekliğine bağlı olarak talep miktarının azalmasına yol açabilir. Karaborsadan alışveriş yapmak istemeyenler taleplerini kısabilir. Bu durumda yeni arz (P1 S1 ) ve talep (D1 D1 ) eğrilerinin kesişmesiyle bulunan P2 fiyatı karaborsa fiyatı olacaktır.