MULTIPLIER


Results for "MULTIPLIER"

Dictionary of Economics

ACCELERATOR-MULTIPLIER MODEL

(Dictionary of Economics) :
HIZLANDIRAN-ÇARPAN MODELIHızlandıran ilkesi ile çarpan arasındaki ilişkiyi gösteren modeldir. Bu modele göre, yatırımlarda meydana gelen değişme, çarpan tarafından geliri, o da hızlandıran ilkesiyle yatırımları arttırır. Bu artış geliri de arttırır ve bu süreç bu şekilde devam eder.
Dictionary of Economics

BALANCED BUDGET MULTIPLIER

(Dictionary of Economics) :
DENK BÜTÇE ÇARPIMIKamu giderlerinin vergilerle finanse edilmesi durumunda gayri safi milli hasılada oluşacak değişmenin büyüklüğünü belirleyen katsayıdır.
Dictionary of Economics

EXPORT MULTIPLIER

(Dictionary of Economics) :
İHRACAT ÇARPANIİhracatın milli gelirde sağladığı artışın, ihracat gelirindeki artışa olan oranıdır. Bu çarpanın büyüklüğü, ülkede gerçekleşen ithalata ve ihracattan gelir elde edenlerin yaptıkları tasarruflara göre değişir.
Dictionary of Economics

FOREIGN TRADE MULTIPLIER

(Dictionary of Economics) :
DIŞ TİCARET ÇARPANIMarjinal tasarruf eğilimi ile marjinal ithalat eğilimleri toplamlarının tersine eşit olan bir orandır. Dış ticaret çoğaltanı diye de adlandırılır. İşleme ma,ekanizması yatırım çoğaltanı ile aynıdır.
Dictionary of Economics

INCOME MULTIPLIER

(Dictionary of Economics) :
GELİR ÇARPANIGelirde meydana gelen artışın, otonom giderlerde meydana gelen artışa olan oranıdır.