SECTOR


Results for "SECTOR"

Dictionary of Economics

AGRICULTURAL SECTOR

(Dictionary of Economics) :
TARIM SEKTÖRÜTarım kökenli ihtiyaçları giderecek ürünleri ve hammaddeleri üretmek üzere yapılan faaliyetlerin yapıldığı sektördür.
Dictionary of Economics

FINANCIAL SECTOR

(Dictionary of Economics) :
MALİ SEKTÖREkonomik faaliyetlerin finansmanında rol oynayan kuruluşların bulunduğu setördür.Sigorta şirketleri , bankalar ,sermaye piyasası toplu tasarruf kuruluşları mali sektörü oluşturan başlıca kuruluşlardan bazılarıdır.
Dictionary of Economics

FOREIGN SECTOR

(Dictionary of Economics) :
DIT SEKTÖREkonominin yurt dışı faaliyetlerinin yürütüldüğü bölüme verilen addır. Ithalat ve ihracat, kısa ve uzun dönemli sermaye hareketleri gibi işlemler dış sektördeki faaliyetlerin başlıcalarıdır.
Dictionary of Economics

PUBLIC SECTOR

(Dictionary of Economics) :
KAMU SEKTÖRÜSemayesinin tümü veya yarısından çoğu devlete ait olan , dolayısıyla devlet kontrolü altında işlevlerini sürdüren ekonomik birimlerin tümüne verilen addır.Ülkede gerekli olan altyapıyı sağlamak , yatırımlar gerçekleştirmek , gelir dağılımının iyileştirilmesi kamu sektörünün başlıca görevlerindendir.
Dictionary of Economics

PUBLIC SECTOR DEFICIT

(Dictionary of Economics) :
KAMU SEKTÖRÜ AÇIĞIKamu sektöründe meydana gelen ve kamu gelirlerinin kamu giderlerini karşılayamaması durumuna "Kamu Sektörü Açığı" denmektedir.Bunu gidermek için , devlet finansman sağlamak amacıyla iç ve dış borçlanma yoluna gider.Bu açığı gidermenin bir başka yolu ise emisyon yoluyla kamu giderlerini finanse etmektir.