Islamic Glossary
reklam sol

1 record(s) found.

  • BEREKET 1. Allahü teâlânın bol nîmet vermesi.Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:Böylece İbrâhim'i ve (kardeşi oğlu) Lût'u (Irak'daki Nemrûd'dan) kurtarıp, içindeâlemlere (ağaçlar, tatlı meyveler, ırmaklar vb. şeylerle veya pek çok peygamber çıkarmaksûretiyle) bereketler verdiğimiz arza (Şam diyârına) çıkardık. (Enbiyâ sûresi: 71)Bir kadın, Resûlullah'a hediye olarak bal göndermişti. Resûlullah efendimiz balı kabûl edipboş kabı geri gönderdi. Kab bal ile dolu olarak geri geldi. Kadın gelerek; "Yâ Resûlallah!Hediyemi niçin kabûl etmediniz. Acaba günahım nedir?" deyince, Resû lullah efendimiz;"Senin hediyeni kabûl ettik. Gördüğün bal, Allahü teâlânın hediyene verdiği berekettir"buyurdu. (Hadîs-i şerîf-Mir'ât-ı Kâinât)Senenin bereketi, bahârından belli olur. (İmâm-ı Rabbânî)2. Hayır, fayda.Şeytan her işinizde sizinle berâber bulunur. Hattâ yemekte bile. Birinizin lokmasıdüşerse, onu alıp tozunu temizleyip yesin. O lokmayı şeytanlara bırakmasın. Çünkübereketin hangi lokmada olduğu bilinmez. (Hadîs-i şerîf-Müslim)Ticârete hiyânet karışınca bereket gider. (Hadîs-i şerîf-Tergîb vet-Terhîb)Bir kimse Allahü teâlâ emr ettiği için çalışır, rızkını helâl yoldan ararsa, ezelde belli olanrızkına kavuşur. Bu rızık ona bereketli olur. (Seâdet-i Ebediyye)Az bir mal, bereketli olunca, çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına vesîleolur. Bereketli olmayan çok mal vardır ki, sâhibinin dünyâda ve âhirette felâketine sebeb olur.O halde malın çok olması değil, bereketli olmasını istemelid ir. (İmâm-ı Gazâlî)3. Rahmet.Kur'ân-ı kerîm okunan eve bereket gelir. Melekler oraya toplanır. Şeytanlar oradan kaçar.(Ebû Hüreyre)Kur'ân-ı kerîm okunan eve bereket iner. Bu zaman yapılan duânın kabûl olması umulur.(Abdülhakîm-i Arvâsî)

    Islamic Glossary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol