KARARSIZ


Results for "KARARSIZ"

Meteorological Glossary

BAROKLİNİK KARARSIZLIK

(Meteorological Glossary) :
(BAROCLINIC INSTABILITY) [i]Kuvvetli bir baroklinik yapıya sahip alanda oluşan dinamik kararsızlık. Özellikle batılı rüzgarların yön değiştirmeleri sonucunda orta ve yüksek enlemlerde sık sık görülen bir karasızlık durumudur.
Meteorological Glossary

DEĞİŞİM KARARSIZLIĞI

(Meteorological Glossary) :
(SHEARING INSTABILITY) [i]Değişik hızlarda hareket eden iki atmosferik tabaka arasındaki sınırda veya rüzgar değişimi içeren bir tabakada görülen dinamik kararsızlık tipi.
Meteorological Glossary

GİZİL KARARSIZLIK

(Meteorological Glossary) :
(LATENT INSTABILITY) [i]Havanın dikey yer değişimi sonucunda ortaya çıkan bir çeşit şartlı kararsızlık.
Meteorological Glossary

KARARSIZ

(Meteorological Glossary) :
(UNSTABLE) [s]Yükselen hava tabakasının etrafını saran havadan daha az yoğun olması koşulunda ortaya çıkan durum. Yükselen hava parselinin sıcaklığı çevre sıcaklığına kadar aniden düşemeyeceği için çevre sıcaklığına ulaşana kadar yükselmek durumundadır.
Meteorological Glossary

KARARSIZLIK

(Meteorological Glossary) :
(INSTABILITY) [i]Kararlı, denge durumundaki hava parselinin, ilk konumundan uzaklaşması, hareket ederek yer değiştirme eğilimi göstermesi. Atmosferde bu tür hareketler kendiliğinden konvektif faaliyetlere ve şiddetli hava olaylarına neden olur. Hava parseli yukarı doğru hareket ettiğinde dikey ivme kazanır ve cumulus bulutlarının oluşumuna ve büyük olasılıkla oraja neden olur. Dört değişik tür kararsızlık vardır: Mutlak, koşullu, konvektif ve gizil. Bu dört ayrı kararsızlık türü ayrı başlıklar altında açıklanmıştır.