KARARSIZ


Results for "KARARSIZ"

Meteorological Glossary

KARARSIZ

(Meteorological Glossary) :
(UNSTABLE) [s]Yükselen hava tabakasının etrafını saran havadan daha az yoğun olması koşulunda ortaya çıkan durum. Yükselen hava parselinin sıcaklığı çevre sıcaklığına kadar aniden düşemeyeceği için çevre sıcaklığına ulaşana kadar yükselmek durumundadır.
Meteorological Glossary

KARARSIZLIK

(Meteorological Glossary) :
(INSTABILITY) [i]Kararlı, denge durumundaki hava parselinin, ilk konumundan uzaklaşması, hareket ederek yer değiştirme eğilimi göstermesi. Atmosferde bu tür hareketler kendiliğinden konvektif faaliyetlere ve şiddetli hava olaylarına neden olur. Hava parseli yukarı doğru hareket ettiğinde dikey ivme kazanır ve cumulus bulutlarının oluşumuna ve büyük olasılıkla oraja neden olur. Dört değişik tür kararsızlık vardır: Mutlak, koşullu, konvektif ve gizil. Bu dört ayrı kararsızlık türü ayrı başlıklar altında açıklanmıştır.
Meteorological Glossary

KARARSIZLIK HATTI

(Meteorological Glossary) :
(INSTABILITY LINE) [i]Sinoptik meteorolojide, yerde belirgin bir cephe hattı ile tanımlanamayan, uzanmakta olduğu alan boyunca hafif veya orta şiddette karasızlık (konvektif faaliyetler) olaylarının gözlendiği, birkaç yüz kilometrelik kuşak. Bu kuşağın belirlenmesindeki en önemli ipucu, yüksek seviye haritalardaki troflardır. Kararsızlık hattı, şiddetli hava olaylarına neden olursa o zaman da 'squall hattı' terimi kullanılır.
Meteorological Glossary

KARARSIZLIK YAĞIŞI

(Meteorological Glossary) :
(PASSING SHOWER) [i]Bir açılan bir kapanan gökyüzünden yağmur sağanağı hamleleri şeklinde, hafif sağanaktan kuvvetliye kadar değişen, kısa süreli kararsızlık yağışı. Bu tür yağışlar bir hava parselinin sıcak bir yüzey üzerinden geçmesi sonucunda alttan ısınması, konveksiyon nedeniyle karasız yapıya bürünmesiyle oluşur. Bofor Hava Sembolleri Sisteminde 'p' ile simgelendirilir.