KEMOSFER


Results for "KEMOSFER"

Meteorological Glossary

KEMOSFER

(Meteorological Glossary) :
(CHEMOSPHERE) [i]Fotokimyasal tepkimelerin olduğu, yüksek atmosferde 40 ila 80 km. kalınlığa ulaşan katman. Stratosferin tepe kısımları, mezosferin tamamı ve termosferin alt kısımları bu tabaka içinde değerlendirilir.