MEZOPOZ


Results for "MEZOPOZ"

Meteorological Glossary

MEZOPOZ

(Meteorological Glossary) :
(MESOPAUSE) [i]Mezosferin tepesi, üst tarafı için kullanılan bir terim. Yaklaşık yerden 80 km. yukarıdadır. Bu seviyenin varlığı en düşük sıcaklık değerinden ve sıcaklık enverziyonundan belli olur.