STRATUS


Results for "STRATUS"

Meteorological Glossary

STRATUS

(Meteorological Glossary) :
(STRATUS) [i]Üç ana bulut türünden (diğerleri cirrus ve cumulus) ve iki alçak bulut çeşidinden birisi. Latince "düzlenmiş" anlamına gelen kelime. Kalın, gri, alçak seviyeli, tek tabaka şeklinde yatay uzantılı ve çok nadiren yerden 5000 feet yukarıda bulunan bulut tipi. Stratus bulutu havaya sisli bir görünüm kazandırır. Bulutun yere dokunması halinde sis olayı gerçekleşir. Temel yağışı çisenti ve hafif kar yağışıdır. Çok nadiren kuvvetli yağışa neden olur ki bu durumda da stratus bulut tabakasının üzerinde başka bir bulut tabakası vardır. Zaman zaman nimbostratus bulutu ile karıştırılır ama iki bulut türü arasındaki en önemli fark yağış türüdür. Stratustan sadece çok küçük damlalı çisenti oluşurken nimbostratustan iri taneli, sürekli ve etkili yağmur görülür. Stratus bulutunun tabanı tamamen düz ve rengi yer yer grinin koyu ve açık tonlarını taşırken, nimbostratusun tabanı daha düzensiz ve rengi fazlaca nemli olduğundan dolayı oldukça koyudur. Stratus bulutunun ana kütlesinde kopan veya altostratus ile nimbostratus altında gelişen bağımsız stratus parçalarına da fractostratus adı verilir.
Meteorological Glossary

STRATUS FRAKTUS

(Meteorological Glossary) :
(STRATUS FRACTUS) [i]Stratus bulutunun ana kütlesinde kopan veya altostratus ile nimbostratus altında gelişen bağımsız stratus parçalarıdır. Fractus yani parçalı anlamına gelen bu kelime, cumulus bulutu ile beraber kullanılır ama cirrus bulutu ile kullanılmaz.