Ottoman - Turkish Dictionary
reklam sol

1 record(s) found.

 • DECCAL Hakkı bâtıl, bâtılı hak olarak gösteren. (Deccal'ın Cennet dediği Cehennem gibi, Cehennem dediği de Cennet gibi olacağı rivâyet edilir. Sahih hadislerin ihbarı ve din büyüklerinin izah ve kabulleri ile, âhirzamanda gelecek ve Risâlet-i Ahmediyeyi inkâr edip İslâmiyeti tahribe çalışacak ve dünyayı fesâda verecek çok şerli ve küfr-ü mutlak yolunda olan dehşetli bir şahıstır. Bir hadis rivâyetinde üç deccal, diğerinde yirmiyedi deccal geleceği Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm tarafından bildirilmiştir. Âlem-i İslâmda muhtelif zamanlarda çıkmış olan dehşetli din düşmanlarının ve anarşiye hizmet edenlerin umumu da rivâvetleri tasdik etmektedir. Bu din yıkıcılığının âhirzamanda daha dehşetli olacağı bildirilmektedir. Şu son asırda görülen ve dünyayı tehdit eden ve Cenab-ı Hakk'ı inkâra kadar cür'et edip medeniyet-i beşeriyeyi tahribe çalışan dehşetli cereyanlar bu gaybi ihbârın doğruluğunu tasdik etmektedir.) (Bak: Mehdi, Mesih, Mesih-üd-Deccal, Süfyan)(Deccal'ın şahs-ı surîsi insan gibidir. Mağrur, fir'avunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan; surî, cebbârâne olan hâkimiyetine, uluhiyet namını vermiş bir şeytan-ı ahmaktır ve bir insan-ı dessastır. Fakat şahs-ı mânevisi olan dinsizlik cereyan-ı azîmi, pek cesimdir. Rivayetlerde Deccal'a ait tavsifat-ı müdhişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi, bir ayağı Bahr-i Muhit'te, diğer ayağı on günlük mesafedeki Port Artür Kal'asında tasvir edilmiş. O küçük Japon Kumandanının bu surette tasviriyle, ordusunun şahs-ı mânevîsi gösterilmiş. M.)

  Ottoman - Turkish Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

 • DECCAL

  2021-10-19 18:21:49
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • BAYRAKDAR

  2021-10-19 18:21:48
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • SAİKA-ZEDE

  2021-10-19 18:21:42
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • BAD-BAZ

  2021-10-19 18:21:38
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • NESİF

  2021-10-19 18:21:37
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • BÜLEND

  2021-10-19 18:21:34
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • SEBTEL

  2021-10-19 18:21:26
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • MUZAYE

  2021-10-19 18:21:23
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • İSTİKNAN

  2021-10-19 18:21:22
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • CÜZZET

  2021-10-19 18:21:21
  Ottoman - Turkish Dictionary

Keyword Searches

 • PÜRYAN

  2021-10-19 17:29:37
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • SİCCİN

  2021-10-19 14:49:12
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ECMAİN

  2021-10-19 17:25:20
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • KINNARE

  2021-10-19 00:06:16
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ATİYE

  2021-10-19 02:46:07
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HUDDAM

  2021-10-19 14:34:36
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ZİBAR

  2021-10-19 14:32:22
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • MÜŞTE

  2021-10-19 16:14:00
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • TÂHÂ

  2021-10-19 13:59:54
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ÜSTUR

  2021-10-19 18:10:59
  Ottoman - Turkish Dictionary
reklam sol