settle


Results for "settle"

English - Turkish Dictionary

settlement

(English - Turkish Dictionary) :
i. 1. yerleştirme; iskân; yerleşme. 2. (iskân edilerek oluşturulan) köy. 3. çökelme. 4. (binada oluşan) tasman, oturma. 5. (anlaşmazlığı/davayı) halletme. 6. hesabı kapatma; hesabı kapatmak için ödenen para. 7. (birine) (bir şeyi) bırakma/bağışlama; (birine) (bir şeyi) bırakma/bağışlama belgesi; bırakılan/bağışlanan şey/şeyler.
English - Turkish Dictionary

settler

(English - Turkish Dictionary) :
i. iskân edilen bir yere yerleşen/yerleştirilen kimse.
English - Turkish Dictionary

That settles it!

(English - Turkish Dictionary) :
Tamam! (Genellikle kızınca söylenir.): That settles it! I´m going to give him a piece of my mind! Tamam! Şimdi ağzının payını vereceğim.
English - Turkish Dictionary

unsettle

(English - Turkish Dictionary) :
f. 1. (inanç, ekonomi v.b.´ni) sarsmak: It had unsettled him. Onu ruhen sarsmıştı. 2. tedirgin etmek, huzurunu kaçırmak: The news of the uprising unsettled us. Ayaklanma hakkındaki haber huzurumuzu kaçırdı. 3. yerinden çıkarmak: The earthquake unsettled the statue in the park. Deprem parktaki heykeli yerinden çıkardı. 4. bozmak: The war has unsettled our travel plans. Savaş seyahat planlarımızı bozdu.
English - Turkish Dictionary

unsettled

(English - Turkish Dictionary) :
s. 1. tedirgin, huzursuz. 2. karışıklık içinde, çalkantılı; karışık: The situation´s still unsettled. Durum hâlâ karışık. unsettled political situation karışık siyasal durum. 3. kararlaştırılmamış, halledilmemiş, askıda: an unsettled matter halledilmemiş bir sorun. 4. ödenmemiş, kapanmamış: unsettled debt ödenmemiş borç. 5. değişken: unsettled weather değişken hava. 6. yerleşik olmayan. 7. meskûn olmayan: unsettled land meskûn olmayan arazi.