Turkish - English dictionary
4 record(s) found.

 • oksijen1. oxygen. 2. peroxide, hydrogen peroxide. çadırı oxygen tent.

  Turkish - English dictionary
 • oksijenlemek/ı/ 1. chem. to oxygenate, oxygenize. 2. to peroxide (hair).

  Turkish - English dictionary
 • oksijenli1. oxygenated. 2. (hair) that has been peroxided, that has been treated with peroxide. su hydrogen peroxide.

  Turkish - English dictionary
 • oksijensizlikanoxia.

  Turkish - English dictionary

Last Searched Words

 • oksijen

  2022-05-24 23:48:39
  Turkish - English dictionary
 • abraş

  2022-05-24 23:48:31
  Turkish - English dictionary
 • ayrıklaşma

  2022-05-24 23:48:30
  Turkish - English dictionary
 • Nazizm

  2022-05-24 23:48:13
  Turkish - English dictionary
 • muharip

  2022-05-24 23:47:35
  Turkish - English dictionary
 • ayrımlaşım

  2022-05-24 23:47:33
  Turkish - English dictionary
 • Kampuçyalı

  2022-05-24 23:47:22
  Turkish - English dictionary
 • kesmece

  2022-05-24 23:47:19
  Turkish - English dictionary
 • ipekçilik

  2022-05-24 23:47:17
  Turkish - English dictionary
 • filotilla

  2022-05-24 23:46:57
  Turkish - English dictionary

Keyword Searches

 • santralize

  2022-05-24 23:29:25
  Turkish - English dictionary
 • çedene

  2022-05-24 15:00:08
  Turkish - English dictionary
 • bilvesile

  2022-05-24 23:17:07
  Turkish - English dictionary
 • görü

  2022-05-24 23:08:43
  Turkish - English dictionary
 • zemheri

  2022-05-24 10:57:11
  Turkish - English dictionary
 • yavşamak

  2022-05-24 23:46:14
  Turkish - English dictionary
 • sikişme

  2022-05-24 23:33:55
  Turkish - English dictionary
 • ihtira

  2022-05-24 23:02:10
  Turkish - English dictionary
 • marjinal

  2022-05-24 23:11:44
  Turkish - English dictionary
 • payitaht

  2022-05-24 13:34:42
  Turkish - English dictionary